postheadericon Lessy

Lessy nie nadają się pod trwałe użytki zielone, gdyż najczęściej leżą w klimacie o niedostatecznej ilości opadów. Tylko przy użyciu deszczowni uzyskuje się na nich wydajne użytki zielone. Torfy. Rozróżniamy torfy niskie i wysokie, przy czym pierwsze z nich są ze swej natury predystynowane na użytki zielone, które przy właściwym zmeliorowaniu i pielęgnowaniu dają najwyższe plony paszy i nadają się zarówno do użytkowania kośnego, jak i pastwiskowego. Znaczna ilość niemieckich użytków zielonych zdatnych do wydania najwyższych plonów położonych jest na torfach niskich, których jednak wydajność przedstawia się bardzo różnie i średnia nie jest zadowalająca, co wynika z niedostatecznych melioracji i pielęgnowania. W wielu rejonach o glebach piaszczystych, nieprzydatnych dla produkcji pasz — torfy niskie stanowią jedyną pewną bazę paszową dla pogłowia bydła. W stosunkowo suchym, przejściowym do kontynentalnego klimacie Niemiec wschodnich także i na torfach niskich trawy mają ograniczoną zdolność regeneracyjną; nie jest więc tam możliwe, tak jak w klimacie wilgotnym, stałe utrzymanie pełnej plenności darni i jest rzeczą nieuniknioną co 8—10 lat odnawianie jej przez uprawę i nowy zasiew. Możliwe jest również uzyskanie wybitnie wysokich plonów na użytkach zielonych położonych na torfach wysokich, jednak wymaga to znacznie silniejszego nawożenia ze względu na ubóstwo tych gleb w składniki pokarmowe.

None found.

Comments are closed.

Porady psychologiczne społecznościowy psychoterapia