postheadericon Legi w aparatach

Szuflady aparatu powinny mieć tak rozstawione drążki, aby mieściły się między nimi jaja ułożone poziomo. Na jednej szufladzie tego aparatu mieści się w pozycji poziomej maksymalnie 68 jaj, a więc jednorazowy nakład wynosi 360—400 jaj; przy założeniu nakładu raz w tygodniu w ilości 1/4 pojemności aparatu. W aparatach tych stosuje się zwykle temperaturę 37,5—37,7°C. Wahania temperatury nie powinny być większe niż ±0,2°C. Wilgotność w komorze lęgowej utrzymuje się na poziomie 55—60%. Po przełożeniu jaj do klujnika należy zapewnić tam temperaturę 37,5—37,6°C, a wilgotność zwiększyć do 65—70%, w czasie kłucia zaś do 70—75%. Jaja chłodzi się początkowa przez 10 minut, a od 14 dnia przez 20—30 minut dwa razy na dobę, oziębiając je za każdym razem do temperatury 30°C, mierzonej na ich powierzchni. Jaj przełożonych do klujnika już się nie chłodzi. Jaja obraca się dźwignią 5—6 razy na dobę. Prześwietlanie przeprowadza się w 8, 16 26 lub 27 dniu lęgu. Do klujnika przekłada się je po trzecim świetleniu. Do aparatów KU-102 nakłada się jednorazowo poziomo 1300 jaj gęsich. Przy ręcznym obracaniu oznacza się je zwykłym ołówkiem, co ułatwia właściwe obracanie. W aparatach KU-102 konieczne jest odpowiednie rozmieszczeń i< szuflad, które przez pierwszy tydzień powinny być po trzy w górze aparatu. Po 8 dniach przekłada się tace z jajami na regały zewnętrzne, po 15 dniach na regały środkowe, a po 22 dniach na wewnętrzne przy wentylatorach. W komorze lęgowej zapewnia się temperaturę 37,7—37,8°C, wilgotność względną 50—55%.

None found.

Comments are closed.