postheadericon Klimat suchy

W skrajnie suchym klimacie stepowym jedynie pszenica i jęczmień nadają się jeszcze do uprawy. W cieplejszym klimacie kontynentalnym strefy umiarkowanej i podzwrotnikowej ziemniaki i buraki cukrowe zostają zastąpione przez kukurydzę, której wymagania wilgotnościowe są jednakże znacznie wyższe niż zbóż. Najlepsze stanowiska dla kukurydzy stwarzają czarnoziemy; na brązowych lub nawet szarych glebach stepowych nie można jej już dostarczyć koniecznej ilości wilgoci. Przyczyną tego. że w Związku Radzieckim wbrew wszelkim usiłowaniom nie udaje się poważnie rozszerzyć powierzchni uprawy kukurydzy na ziarno, w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, które posiadają w Pasie Zbożowym największy rejon uprawy kukurydzy w świecie, jest fakt, że Związek Radziecki posiada zasadniczo gorsze niż USA warunki wilgotnościowe. Rośliny strączkowe i oleiste posiadają mnóstwo gatunków o bardzo różnorodnych wymaganiach odnośnie stosunków klimatycznych i mają tym samym dużą zdolność przystosowawczą. Jednakże wpływ wilgotności klimatu nie ogranicza się wyłącznie do zaopatrywania roślin w wodę. Wilgotność posiada ponadto dla wzrostu roślin niezwykle ważne znaczenie pośrednie wiążące się ze sposobem nawilgocenia i namywania gleby uprawowej. Im wilgotniejsza jest gleba w okresie wegetacji, tym większa jest żywotność mikroorganizmów i tym intensywniej przebiega proces rozkładu próchnicy. Dlatego też w organizacji gospodarstwa w klimacie wilgotnym należy uwzględnić konieczność wzbogacenia gleby w próchnicę, wówczas gdy w klimacie suchym problem zaopatrzenia gleby w próchnicę w organizacji gospodarstwa nigdy nie odgrywa większej roli. Stosunek wielkości opadów do wyparowań warunkuje stan fizyczny i chemiczny gleby.

None found.

Comments are closed.