postheadericon Klimat pustynny

Charakterystycznymi cechami tego klimatu są: mała ilość opadów, wysoka temperatura miesiąca najcieplejszego, znacznie wyższa, niż się to obserwuje w pasie deszczowym strefy równikowej oraz wyraźne rozgraniczenie poszczególnych pór roku. Produkcja rolnicza i uprawa roślin bardziej wymagających jest tu możliwa jedynie przy stosowaniu nawadniania. Po spełnieniu tego warunku produkcja rolnicza może osiągać rekordowe wydajności, gdyż z jednej strony nie wypłukane gleby zawierają wprost niewyczerpane zasoby składników pokarmowych, a z drugiej korzystne stosunki cieplne powodują to, że okres wegetacyjny jest bardzo długi, i trwa nawet cały rok. Dogodne dla produkcji rolniczej warunki z dostateczną ilością wody istnieją w tej strefie jedynie w oazach nawadnianych lub położonych nad brzegami rzeki. Tylko w nich zatem rozwija się produkcja środków żywności, a jednocześnie powstaje zdumiewające zagęszczenie ludności, będące przeciwieństwem pobliskich prawie bezużytecznych gleb . stepowych. Charakterystyczna dla tych oaz palma daktylowa dostarcza owoców będących zarówno pożywieniem miejscowej ludności, jak i artykułem eksportowym. Poza tym znajdujemy w oazach intensywną gospodarkę rolniczą z uprawą zboża, zwłaszcza pszenicy, oraz warzyw i owoców, jak dynia i melony. Stepy wykorzystują koczownicy jako prymitywne pastwiska, na których zależnie od ich wydajności i jakości porostu prowadzi się albo chów owiec, albo chów nie wymagających ras. bydła wyłącznie dla uzyskania chudźców lub pólopasów.

None found.

Comments are closed.