postheadericon Klimat morski

W chłodnym morskim klimacie strefy umiarkowanej wyparowanie wynosi 50% rocznych opadów, a w rejonach suchych jest ono ponad dwukrotnie silniejsze. Przewaga wyparowań odkrytych powierzchni wodnych nad opadami występuje w skrajnie suchym klimacie stepowym. Tutaj wzrost roślin zależy wyłącznie od wielkości opadów, a bez sztucznego nawodnienia lub oroszenia uprawa roślin polowych jest niemożliwa. Na takich terenach konieczne jest nastawienie wszystkich zabiegów, a więc uprawy roli, następstwa roślin i innych na wychwycenie skromnych opadów i ich zachowanie w glebie oraz ograniczenie powierzchniowego wyparowania. W wyniku powyższych okoliczności sama wielkość opadów rocznych bez uwzględnienia warunków temperatury i parowania mówi bardzo niewiele o ich wpływie na wzrost roślin i stan gleby. W chłodnym morskim klimacie strefy umiarkowanej 700 mm rocznego opadu nadaje klimatowi wysoką wilgotność, podczas gdy ta sama suma opadów w strefie podzwrotnikowej o przeciętnej rocznej temperaturze ponad 15CC powoduje, że uprawa roślin i ich plony mogą być poważnie ograniczone z powodu niedostatku wilgoci. Temperatura i opady determinują sposób użytkowania gleby, wydajność roślin polowych i wyznaczają tym samym systemy gospodarcze rolnictwa. Podstawowe znaczenie dla uprawy i plonowania poszczególnych roślin mają stosunki cieplne, ale o tym, w jakim stopniu rośliny wykorzystują dostarczaną im energię, rozstrzyga ilość będącej do ich dyspozycji wilgoci. Także w klimacie umiarkowanym średnich szerokości geograficznych charakter rolnictwa jest określony przede wszystkim przez wilgotność. Szczególnie typowy pod tym względem jest jej wpływ na udział okopowych i pastewnych w użytkach rolnych. Im wilgotniejszy jest klimat, tym bardziej wzrasta udział pastewnych łącznie z trwałymi użytkami zielonymi.

None found.

Comments are closed.