postheadericon Klimat kontynentalny

Klimat kontynentalny wykazuje znacznie większe różnice pomiędzy poszczególnymi porami roku, a brak pary wodnej w otaczającym ziemię powietrzu powoduje znacznie szybsze ocieplenie w czasie okresu wegetacyjnego oraz silniejsze oziębienie w okresie zimy. Okres wegetacyjny jest skrócony w rejonach o mroźnych zimach przez fakt dłuższego występowania przymrozków, a w rejonach o cieplejszym kontynentalnym klimacie — przez występujące wczesnym latem posuchy, co jest częściowo powodowane przez występujące wówczas wysokie temperatury. Późne ale nagłe ocieplenie w okresie wiosny oraz prawie z reguły występujące posuchy w okresie wczesnego lata ułatwiają wiosenne prace polowe i przyspieszają dojrzewanie roślin. Ilość opadów w ciągu roku w rejonach o klimacie kontynentalnym wynosi prawie zawsze poniżej 600 mm, przy czym skuteczność ich jest poważnie obniżona wskutek wysokich temperatur trwających podczas wegetacji roślin i małej wilgotności powietrza oraz wynikającego z tego znacznego parowania. Dane dla Syberii leżącej w strefie umiarkowanej o klimacie kontynentalnym stanowią przykład występujących tam jaskrawych różnic temperatur pomiędzy latem a zimą. Tylko wysokie temperatury w okresie lata, pomimo krótkiego okresu wegetacyjnego, umożliwiają uprawę najważniejszych zbóż i takich okopowych o krótkim okresie wegetacyjnym, jak np. ziemniaki. Działanie bardzo niskich temperatur zimowych jest częściowo złagodzone przez długotrwałą i grubą pokrywę śnieżną.

None found.

Comments are closed.