postheadericon Kiszonki

Podając kiszonki należy stosować równolegle kredę pastewną. Przy wysokiej nieśności kiszonek nie podaje się. Przedstawiony system żywienia pokrywa zapotrzebowanie ptaków na witaminy, w okresie nieprodukcyjnym. Od chwili rozpoczęcia przez gęsi nieśności zaczyna się podawanie Polfamiksu Z do wody w ilości 1 g na sztukę dziennie, trzy razy w tygodniu oraz Vitazolu rozpuszczonego w wodzie, w ilości 1 ml na 20 gęsi dwa razy w tygodniu. Witaminy podaje się zawsze raz dziennie — rano do wody. W przypadku stresu po transporcie gęsi, po przepędzaniu stad w złych warunkach atmosferycznych, dodaje się zapobiegawczo do wody Polfamiks Z . Dodatki mineralne zapewnia się do woli w oddzielnych .korytach, mieszając w równych częściach objętościowych kredę pastewną, mieszankę MM i gruboziarnisty żwir. Według różnych autorów zapotrzebowanie na białko gęsi niosących kształtuje się w granicach 16—20% białka ogólnego, a w optymalnej temperaturze 18%. Wahania temperatury powoduje zmianę zapotrzebowania na kalorie, a za ich pośrednictwem również na zawartość białka w paszy. Zapotrzebowanie gęsi na wapń zaspokaja się dodatkiem regulowanym w stosunku do białka.

None found.

Comments are closed.