postheadericon Heterozja

Efekty heterozji są obecnie w małym stopniu wykorzystywane w praktyce towarowej oraz hodowli gęsi. Próby z produkcją mieszańców brojlerów dały bardzo dobre wyniki. Wykorzystano tu efekty heterozji, wyrażające się szybkim wzrostem, dobrym opierzaniem się oraz znacznym odkładaniem mięsa, a także plennośći:| materiału żeńskiego. Jedną z najważniejszych cech gąsiąt jest zmienność rozmiarów i kształtu ciała, która wiąże się z wzrostem i wielkości;). W chwili wylęgu masa ciała gąsięcia jest skorelowana z masą jaja. Zależność ta w miarę rozwoju znacznie się zmniejsza i po 10—22 tygodniach zanika. Drugim czynnikiem, któremu przypisuje si<} również dużą rolę w kształtowaniu masy ciała jest utrzymanie i żywienie gąsiąt. Nie jest do końca zbadane, czy różnice dziedziczne w obrębie grupy gęsi w odniesieniu do wzrostu) wyrażone mas;| ciała w wieku 8 tygodni lub w nieco późniejszym okresie wynikaj;) z odrębnych założeń genetycznych niż ostateczna masa ciała. Tak więc w drodze selekcji można uzyskiwać linie o wybitnym tempie wzrostu masy do 8 czy 12 tygodnia, przy niskiej masie ciała dorosłego ptaka. Różnice zależą od odmiany i od płci gęsi i mogą być bardzo znaczne. Masa ciała dorosłych ptaków zależy od rozmiarów kośćca, wielkości narządów wewnętrznych, mięśni, skóry i piór oraz od ilości nagromadzonego tłuszczu. Najmniej zmienne są rozmiary kośćca, dlatego na nim przeprowadza się niektóre pomiary. Bardzo wygodna do pomiarów jest kość skokowa. Wykazuje ona dużą wrażliwość na wpływy zewnętrzne, a przy tym długo rośnie.

None found.

Comments are closed.