postheadericon Gospodarka zespolona

W Niemczech „gospodarka zespolona” zastąpiła od około 1800 roku „trójpolówkę” przez włączenie do zestawu uprawianych roślin wieloletniej uprawy mieszanki koniczyny z trawami. Wprowadzenie przez Schubarta polowej uprawy roślin pastewnych, jakkolwiek jeszcze ekstensywnej, oznaczało pod koniec XVIII wieku zasadniczą zmianę warunkującą przejście rolnictwa niemieckiego na gospodarkę kulturalną. Włączenie pod koniec ubiegłego stulecia w rejonie kukurydzianym USA do uprawy lucerny i nostrzyku przekształciło monokulturę zbożową w mieszany, bardziej wydajny system gospodarczy. W Związku Radzieckim dopiero wprowadzenie w ciągu ostatnich dziesięcioleci „systemu trawopolnego” przyczyniło się do przezwyciężenia jednostronnej monokultury zbożowej. System trawopolny, podobnie jak w Niemczech gospodarka zespolona, polegał tu zasadniczo na wprowadzeniu uprawy wieloletnich mieszanek koniczyny z trawami, jednak bez dostatecznego uwzględnienia pozostałych elementów organizacyjno-gospodarczych. Typ gospodarstwa o ekstensywnej uprawie zbóż i roślin pastewnych jest obecnie najbardziej rozpowszechniony w Ameryce Południowej i w Australii. Natomiast w gęsto zaludnionych krajach rolniczych Azji Wschodniej nie doszło jeszcze do rozpowszechnienia systemu polowej uprawy roślin pastewnych, a konsekwencją tego są nadzwyczaj niskie wydajności uzyskiwane w hodowli zwierząt.

None found.

Comments are closed.