postheadericon Gleby stepowe

Szare gleby stepowe w suchym klimacie nie są przydatne do użytkowania ornego, gdyż ilość wody jest zazwyczaj zbyt mała dla uprawy zbóż oraz z tego względu, że każda uprawa gleby powoduje zniszczenie warstwy ornej przez erozję wietrzną i wodną. Szare gleby stepowe mogą więc być wykorzystane jedynie w formie prymitywnej gospodarki pastwiskowej; w wypadku jednak sztucznego nawodnienia umożliwiają gospodarkę polową w każdej formie. Kasztanowe gleby stepowe w klimacie półsuchym są na granicy użytkowania ornego. Bez sztucznego nawadniania, ze względu na małą ilość wody w glebie, możliwa jest jedynie uprawa zbóż. Czarny ugór mający na celu wchłonięcie i zmagazynowanie małej ilości opadów obejmuje co najmniej 33% użytków ornych. Czarnoziemy w klimacie półsuchym są również glebami stepowymi, lecz przy znacznie wyższych opadach i lepszym nawilgoceniu aniżeli kasztanowe i szare gleby stepowe. Charakterystyczną cechą tego typu gleby jest wyjątkowa trwałość struktury gleby oraz duża zawartość próchnicy. Czarnoziemy są wybitnie dobrymi glebami umożliwiającymi wieloraką produkcję. W klimacie zimniejszym szczególnie nadają się one do uprawy buraków cukrowych, a w klimacie suchym do uprawy kukurydzy. Możliwość produkcji pasz jest mała, gdyż na tych glebach wielkość plonów jest jeszcze ograniczona ilością opadów i ich rozkładem. Tylko pewne rodzaje czarnoziemów, które wyróżniamy jako rędziny, leżą w klimacie bardziej wilgotnym i nie cierpią na niedostatek wilgoci dla uprawianych roślin.

None found.

Comments are closed.