postheadericon Gleby napływowe

Obok dobrze zmeliorowanych i pielęgnowanych torfów niskich — najlepsze siedlisko dla wysokopiennych trwałych użytków zielonych posiadają drobnoziarniste próchniczne mady morskie i rzeczne, które przede wszystkim mają doskonałe warunki dla wzrostu traw podszywkowych przy ich użytkowaniu pastwiskowym. Konieczne jest w tym wypadku zapewnienie dostatecznego i uregulowanego odpływu wody oraz uregulowanie stosunków wilgotnościowych; drenaż — niezbędny przy użytkowaniu ornym, przy użytkowaniu zielonym jest pożądany, ale nie konieczny; powierzchniowe odprowadzenie wody za pomocą płytkich, lecz szerokich rowów jest najczęściej wystarczające. Najlepsze użytki zielone w Holandii o wydajności 5000 kg wartości skrobiowej, a nawet i więcej, położone są na marszach i wykazują wyjątkową wprost efektywność nawożenia przy stosowaniu nawet najwyższych dawek nawozów azotowych. W Niemczech duże tereny użytków zielonych położonych na marszach są jeszcze użytkowane „wybitnie ekstensywnie, bez większych nakładów na nawozy i przy ‚szerokim rozpowszechnieniu opasu bydła starego. Plony paszy uzyskiwane na najlepszych pastwiskach położonych na marszach są w Niemczech znacznie niższe od plonów uzyskiwanych na tych samych glebach przy polowej uprawie roślin pastewnych. W porównaniu z wysokimi plonami uzyskiwanymi na marszach przy uprawie polowej — poziom plonów uzyskiwanych z użytków zielonych, na równie dobrych glebach jest jakimś jaskrawym przeciwieństwem, które ekonomicznie absolutnie nie jest uzasadnione. Dopiero ostatnio wolno i w odosobnionych wypadkach podejmuje się na marszach próby intensyfikacji użytków zielonych, które dają dobre efekty.

None found.

Comments are closed.