postheadericon Gleby dyluwialne

Przydatność tych gleb dla użytkowania zielonego zależy wyłącznie od typu gleby oraz od dostatecznej ilości wody. Bez sztucznego nawodnienia można uzyskać wydajne użytki zielone jedynie na glinach i iłach, i to jedynie wówczas, jeśli opady przekraczają 700 mm rocznie. Na użytki zielone gleby dyluwialne predystynowane są jedynie wówczas, jeśli zwięzłość gleby i wysoki stan wody gruntowej uniemożliwiają ich użytkowanie orne. Zakładanie trwałych pastwisk na piaskach lub piaskach gliniastych tylko po to, aby w najbliższym sąsiedztwie podwórza mieć pastwisko dla krów mlecznych, jest pozbawione sensu nawet w rejonach o opadach przekraczających 800 mm rocznie; znacznie bardziej celowe jest zastąpienie takich pastwisk żywieniem alkierzowym. O tym, że na głębokich glebach dyluwialnych, przy dostatecznie wysokich opadach można uzyskać także użytki zielone o najwyższej wydajności — świadczą intensywnie prowadzone gospodarstwa mleczne na użytkach zielonych Bawarii i Allgau w Wirtembergii. Poza niektórymi innymi wyjątkami są to jedyne gospodarstwa w Niemczech posiadające najwyższy poziom zagospodarowania użytków zielonych z plonami, które w gospodarstwach czołowych przekraczają 8000 kg wartości skrobiowej z 1 ha.

None found.

Comments are closed.