postheadericon Gleba żyzna

Chcąc stworzyć warunki dla pełnego wykorzystania zdolności plonowania gleby, należy uczynić tę glebę żyzną. Przez żyzność gleby rozumiemy istniejący aktualnie fizyczny i chemiczny jej stan, biorąc przy tym pod uwagę zdolność do uzewnętrzniania się siły produkcyjnej gleby we wzroście roślin. Najlepszą żyzność gleby uzyskujemy więc wówczas, gdy warunki stworzone dla wzrostu roślin można określić jako optymalne dla danego klimatu i danej jakości gleby. W wieku nawozów mineralnych uzupełnienie składników pokarmowych nie sprawia trudności. Przy utrzymaniu i podnoszeniu żyzności gleby idzie głównie o regulację stosunków wodnych, o stworzenie dobrej fizycznej struktury gleby określanej jako struktura gruzełkowata oraz o zapewnienie odpowiedniej ilości próchnicy w warstwie ornej. Znaczenie ilości i jakości próchnicy w warstwie ornej dla żyzności gleby jest oczywiście na wszystkich glebach i we wszystkich warunkach klimatycznych to samo, chociaż rola próchnicy może być w pewnym stopniu różna. Najważniejszą rolą próchnicy w żyzności gleby jest stabilizacja struktury gleby, zwiększenie jej pojemności wodnej oraz absorpcji składników pokarmowych i równomierne zaopatrywanie w nie roślin.

None found.

Comments are closed.