postheadericon Europa

W przemysłowych państwach zachodnioeuropejskich gęstość zaludnienia wzrasta; i tak np. w Niemczech Zachodnich dochodzi do 200, a w Holandii i Belgii nawet do 300 mieszkańców na 1 km2. Stopa życiowa ludności europejskiej, zwłaszcza w uprzemysłowionych krajach zachodnich, osiągnęła już znaczny poziom, co spowodowało zwiększenie spożycia żywności oraz charakterystyczną zmianę proporcji w spożyciu na korzyść produktów pochodzenia zwierzęcego. Europejskie kraje uprzemysłowione są właściwie jedynymi krajami świata, które dzięki bardzo rozwiniętemu eksportowi towarów przemysłowych mogą występujący w ich krajach niedobór środków spożycia uzupełniać na rynkach światowych. Pod względem klimatycznym Europa obejmuje zarówno obszary o mroźnych i śnieżnych zimach, jakie panują w północnej Skandynawii i Finlandii, jak i rejony podzwrotnikowe o zimowej porze deszczów, do jakich należy obszar śródziemnomorski z charakterystycznym śródziemnomorskim klimatem. Przeważająca część Europy środkowej i zachodniej, łącznie z całą Anglią i południową Szwecją, położona jest w umiarkowanym klimacie morskim o łagodnych zimach lub w klimacie -przejściowym od morskiego do kontynentalnego. Najwyższy stopień rozwoju rolnictwa osiągnęły kraje zachodnie, w których w przeciągu ostatnich 150 lat produkcja rolnicza wzrosła przeszło czterokrotnie, a więc silniej aniżeli ludność. Znaczne rezerwy produkcyjne tkwią jeszcze we wschodnioeuropejskich krajach rolniczych.

None found.

Comments are closed.