postheadericon Doliny i niecki w Niemczech

Rejon ten obejmuje najlepsze pod względem klimatycznym części Niemiec, ograniczające się jednak do niedużych okręgów na południowym zachodzie Niemiec, jak: nizina nad górnym Renem, dolina Mozeli, rejon wokół Jeziora Bodeńskiego, niecka szwabsko-frankońska oraz doliny Neckaru i Menu koło Wurzburga. Ten rejon przyrodniczy zespolony jest z najlepszymi warunkami termicznymi, w których średnia roczna temperatura wynosi 10°C przy lecie cieplejszym i łagodnej zimie, co w rezultacie powoduje długi okres wegetacyjny. Opady są obfite i dogodnie rozłożone w ciągu całego roku. Jest to najlepszy rejon dla wysoce intensywnej gospodarki polowej i uprawy bardzo wymagających roślin specjalnych. Elastyczność w organizowaniu produkcji możliwa jest w tym rejonie w tak dużym stopniu, jakiej się nie spotyka w żadnej innej części Niemiec. Jeżeli mimo to faktyczna intensywność produkcji, wydajność ziemi oraz nasilenie uprawy wszelkiego rodzaju międzyplonów częstokroć nie odpowiada istniejącym możliwościom, to przyczyna tego tkwi w niewłaściwej strukturze agrarnej i w dużym rozdrobnieniu pól. W porównaniu z rejonem V, który posiadał najlepsze gleby orne, przewaga tego rejonu tkwi w niezmiernie długim okresie wegetacyjnym w ciepłym i wilgotnym klimacie umożliwiającym uprawę najbardziej wymagających roślin, jak: winorośle, chmiel, tytoń i owoce.

None found.

Comments are closed.

uwaga reklama: