postheadericon Dobór pasz

Dobór pasz w okresie nieśności powinien być szczególnie staranny. Do dawek należy wprowadzić susz z traw, motylkowych i buraki cukrowe. Ich spasanie wpływa korzystnie na zapłodnienie jaj. Na wiosnę okopowe i kiszonki zastępuje się zielonkami. Z pasz, które mogą być stosowane w ekstensywnym i półintensywnym żywieniu gęsi niosących, wymienić należy: mleko, susz z zielonek, marchew, ziemniaki parowane itp. Dawka pokarmowa w okresie rozpłodowym wynosi 600—900 g pasz objętościowych i treściwych. W tym czasie należy stosować mieszanki treściwe typu KB lub mieszankę D. Okres pastwiskowy trwa od połowy czerwca lub początku lipca do czasu, gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają odpasanie. Należy nadmienić, że było wiele prób wykorzystania pastwiska jako stymulatora cech reprodukcyjnych. Bielińska badała wpływ wypasu gęsi na wyniki produkcyjne. Nioski wypasano na mieszance ozimej w okresie od kwietnia do końca sezonu reprodukcyjnego. W tym czasie wskaźniki produkcyjne nie uległy jednak poprawie. Na pastwisku gęś może zjeść do 2 kg zielonki, pokrywając tym w całości zapotrzebowanie na składniki pokarmowe. Należy jednak okresowo sprawdzać kondycję ptaków i ich masę, a w razie jej obniżenia podawać pasze treściwe.

None found.

Comments are closed.