postheadericon Ciepło

Stanowi ono najważniejszy warunek prawidłowego wzrostu i rozwoju gąsiąt. Początkowo zdolność gąsiąt do wyrównywania ciepła jest bardzo mała. Dlatego dodatkowe ogrzewanie jest sprawą ważną. Istnieje wiele sposobów dogrzewania. Można je też ogrzewać grzejnikami lub lampami elektrycznymi albo specjalnymi piecami ogrzewanymi trocinami luli koksem. W nowoczesnych pomieszczeniach stosuje się coraz częściej nagrzewnice ogrzewane różnym materiałem opałowymo różnych zasadach działania. Umieszcza się je w otworach nawiewnych, dostarczających świeżego powietrza. W zależności od potrzeb można je okresowo włączać i wyłączać za pomocą termowentylu. Temperatura pod sztuczną kwoką zależy od szybkości i i 111adzania się powietrza w wychowalni. Na Węgrzech stosuje się temperaturę przez pierwsze 5—6 dni wychowu 28—26°C, od 6—10 dnia 27—20°C, od 11 14 dnia 23°C, a po dwóch tygodniach 20°C. Różnica temperatur miedzy powietrzem pod sztuczną kwoką a otoczeniem powinna wynosić 5—10°C; różnica ta musi być ciągle stała. Również wilgotność powinna być stała i wynosić 65—70%.

None found.

Comments are closed.

najlepszy