postheadericon Chłop jako robotnik

W rozważaniach naszych możemy zajmować się jedynie ekonomicznymi związkami i prawidłowościami, ich oddziaływaniem i znaczeniem. Zdajemy sobie jednak dobrze sprawę z tego, że o ukształtowaniu procesu produkcyjnego i o wyniku gospodarczym decyduje ostatecznie osobowość chłopa, jego chęć i zdolność do pracy. W gospodarstwie rodzinnym chłop występuje z jednej strony jako siła robocza, z drugiej zaś jako kierownik gospodarstwa. Jako siła robocza wpływa on na ilość i jakość wykonywanej pracy ręcznej i zmechanizowanej, a jako kierownik gospodarstwa w znacznym stopniu oddziałuje nie tylko na wynik całego gospodarstwa, ale również na opłacalność i wydajność poszczególnych gałęzi gospodarstwa. Uzdolnienia i zamiłowania chłopa decydują — oprócz warunków gospodarczych — o względnym znaczeniu poszczególnych gałęzi gospodarstwa, a zarazem o ich celowym powiązaniu w ramach organizacji gospodarstwa. Tak więc dwa gospodarstwa położone w tych samych warunkach lokalnych, jednak o bardzo różnej organizacji mogą uzyskać te same wyniki, jeżeli ich organizacja odpowiada osobistym uzdolnieniom i zamiłowaniom właścicieli. Niewymierny wpływ kierownika gospodarstwa jest też nie do ustalenia nawet przy zastosowaniu najlepszych metod ekonometrycznych. Trudność i odpowiedzialność pracy instruktorów gospodarstw rolniczych polega właśnie na tym, żeby dostosować organizację i intensywność gospodarstwa do uzdolnień, skłonności i możliwości chłopa jako robotnika i kierownika. Zadaniom tym będą oni mogli sprostać tylko wówczas, jeżeli będą rozporządzali dobrą znajomością psychologii człowieka.

None found.

Comments are closed.