postheadericon Ceny

Cena produktu musi zasadniczo pokryć koszty produkcji ponoszone przez gospodarstwa położone w najbardziej niekorzystnych warunkach oraz zapewnić nawet tym gospodarstwom uzyskanie określonego zysku. Cenę zatem określa produkt gleby krańcowej, a więc produkt wytworzony w najbardziej niekorzystnych warunkach. Jeżeli zatem nawet w tych warunkach gospodarstwo uzyskuje zadowalający wynik, to gospodarstwa znajdujące się w korzystniejszych warunkach przyrodniczych i ekonomicznych przy tych samych nakładach pracy i kapitału muszą uzyskiwać znacznie lepszą rentowność. Tę nadwyżkę uzyskiwaną jedynie dzięki korzystniejszej lokalizacji określano jako rentę gruntową. Jednakże w praktyce ceny produktów rolniczych nie są wyznaczane przez „koszty gleby krańcowej”. Przeciwnie, rolnictwo musi uznać takie ceny produktów rolniczych, jakie wynikają z konkretnego układu społeczno-ekonomicznego. W konsekwencji częściej jest raczej aktualne pytanie, w jakich warunkach przyrodniczych j. ekonomicznych i na jakich glebach można jeszcze gospodarować licząc na zadowalający efekt przy istniejącej relacji cen. Słabo plonujące gleby, nie czyniące zadość tym warunkom, będą musiały wypaść spod użytkowania rolniczego. Zjawisko to łączy się bardzo ściśle ze wzrostem standardu życiowego ludności wiejskiej, konkretnie — kosztów robocizny.

None found.

Comments are closed.