postheadericon Cena ziemi

Wówczas, gdy wzrastająca cena ziemi zmusza do uzyskania wyższych zbiorów, stosuje się środki zmierzające do poprawienia struktury gleby, zwłaszcza przez regularne wzbogacanie warstwy ornej w próchnicę. Pierwszym takim środkiem jest uprawa roślin strukturotwórczych i wzbogacających glebę w próchnicę, jak mieszanek koniczyny z trawami, lub przejście na gospodarkę przemienną oraz uprawa roślin motylkowych. W ten sposób znaczny i trwały wzrost żyzności gleby uzyskano w Europie poprzez zastąpienie około 1800 roku zielonego ugoru w gospodarce trójpolowej uregulowaną uprawą wieloletnich roślin pastewnych. Tę samą rolę, jeśli idzie o zachowanie żyzności gleby, spełniała wprowadzona w ostatnich dziesięcioleciach przez Wiliamsa uprawa koniczyny z trawami. W pasie zbożowym USA wybitne znaczenie dla podniesienia żyzności gleby miało wprowadzenie do uprawy nostrzyku, lucerny i soi. Dopiero rolnictwo stojące na najwyższym stopniu rozwoju wprowadza do organizacji gospodarstwa rolnego chów inwentarza użytkowego, a tym samym uregulowaną produkcję obornika oraz jego stosowanie. W strefie umiarkowanej zapotrzebowanie na obornik jest często głównym momentem określającym rozmiar chowu inwentarza. Tylko bardzo wysoka cena ziemi i dobre warunki zbytu i spieniężenia produktów rolnych stwarzają dostateczny bodziec do wysiłków zmierzających do uzyskania optimum żyzności gleby poprzez systematyczne jej wzbogacanie w próchnicę, pogłębianie warstwy ornej, przy jednoczesnym dokładnym regulowaniu odczynu gleby oraz przez rozszerzanie uprawy intensywnych roślin okopowych.

None found.

Comments are closed.