Archive for the ‘kraj’ Category

postheadericon Ameryka Północna

Przy ogólnej liczbie ludności wynoszącej w tych krajach 300 milionów, 2 gęstość zaludnienia wynosi 8 osób na 1 km2 powierzchni i 75 osób na 1 km2 ziemi ornej. Ze względu na dość wysoką wydajność rolnictwa amerykańskiego — mimo małej gęstości zaludnienia i wyjątkowo wysokiej stopy życiowej — miejscowa ludność nie jest w stanie zużyć całej produkcji rolniczej. Pomimo, że rolnictwo amerykańskie osiągnęło już znaczny stopień rozwoju, to jednak jest ono jeszcze dalekie od tej intensywności i wydajności z jednostki powierzchni, jakie wykazują kraje zachodnioeuropejskie. Od początku wojny produkcja rolnicza w USA wzrosła o 47% i osiąga obok Anglii i Danii najwyższy przyrost produkcji ze wszystkich krajów świata. Stany Zjednoczone są dzisiaj nie tylko największym państwem przemysłowym świata, ale także państwem o największym eksporcie artykułów rolniczych. Ze względu na niedostateczną siłę nabywczą krajów azjatyckich o niskiej stopie życiowej duże nadwyżki amerykańskich produktów rolniczych, zwłaszcza pszenicy i kukurydzy, nie mogły być w ostatnich latach ulokowane na rynkach światowych. Rząd usiłuje ograniczyć produkcję rolniczą. Warunki klimatyczne na tym dużym kontynencie są bardzo różne, jednak dla obszarów położonych na wschodzie, środkowym wschodzie i południu mogą być określone jako dobre. Granicząca od południa z Meksykiem i Florydą wschodnia i południowo-wschodnia część Ameryki o ciepłym stale wilgotnym klimacie podzwrotnikowym rozciąga się poprzez strefę umiarkowaną o wilgotnym klimacie do północnych rejonów Stanów Zjednoczonych i Kanady charakteryzujących się mroźnymi zimami.

postheadericon Europa

W przemysłowych państwach zachodnioeuropejskich gęstość zaludnienia wzrasta; i tak np. w Niemczech Zachodnich dochodzi do 200, a w Holandii i Belgii nawet do 300 mieszkańców na 1 km2. Stopa życiowa ludności europejskiej, zwłaszcza w uprzemysłowionych krajach zachodnich, osiągnęła już znaczny poziom, co spowodowało zwiększenie spożycia żywności oraz charakterystyczną zmianę proporcji w spożyciu na korzyść produktów pochodzenia zwierzęcego. Europejskie kraje uprzemysłowione są właściwie jedynymi krajami świata, które dzięki bardzo rozwiniętemu eksportowi towarów przemysłowych mogą występujący w ich krajach niedobór środków spożycia uzupełniać na rynkach światowych. Pod względem klimatycznym Europa obejmuje zarówno obszary o mroźnych i śnieżnych zimach, jakie panują w północnej Skandynawii i Finlandii, jak i rejony podzwrotnikowe o zimowej porze deszczów, do jakich należy obszar śródziemnomorski z charakterystycznym śródziemnomorskim klimatem. Przeważająca część Europy środkowej i zachodniej, łącznie z całą Anglią i południową Szwecją, położona jest w umiarkowanym klimacie morskim o łagodnych zimach lub w klimacie -przejściowym od morskiego do kontynentalnego. Najwyższy stopień rozwoju rolnictwa osiągnęły kraje zachodnie, w których w przeciągu ostatnich 150 lat produkcja rolnicza wzrosła przeszło czterokrotnie, a więc silniej aniżeli ludność. Znaczne rezerwy produkcyjne tkwią jeszcze we wschodnioeuropejskich krajach rolniczych.