postheadericon Ameryka Północna

Przy ogólnej liczbie ludności wynoszącej w tych krajach 300 milionów, 2 gęstość zaludnienia wynosi 8 osób na 1 km2 powierzchni i 75 osób na 1 km2 ziemi ornej. Ze względu na dość wysoką wydajność rolnictwa amerykańskiego — mimo małej gęstości zaludnienia i wyjątkowo wysokiej stopy życiowej — miejscowa ludność nie jest w stanie zużyć całej produkcji rolniczej. Pomimo, że rolnictwo amerykańskie osiągnęło już znaczny stopień rozwoju, to jednak jest ono jeszcze dalekie od tej intensywności i wydajności z jednostki powierzchni, jakie wykazują kraje zachodnioeuropejskie. Od początku wojny produkcja rolnicza w USA wzrosła o 47% i osiąga obok Anglii i Danii najwyższy przyrost produkcji ze wszystkich krajów świata. Stany Zjednoczone są dzisiaj nie tylko największym państwem przemysłowym świata, ale także państwem o największym eksporcie artykułów rolniczych. Ze względu na niedostateczną siłę nabywczą krajów azjatyckich o niskiej stopie życiowej duże nadwyżki amerykańskich produktów rolniczych, zwłaszcza pszenicy i kukurydzy, nie mogły być w ostatnich latach ulokowane na rynkach światowych. Rząd usiłuje ograniczyć produkcję rolniczą. Warunki klimatyczne na tym dużym kontynencie są bardzo różne, jednak dla obszarów położonych na wschodzie, środkowym wschodzie i południu mogą być określone jako dobre. Granicząca od południa z Meksykiem i Florydą wschodnia i południowo-wschodnia część Ameryki o ciepłym stale wilgotnym klimacie podzwrotnikowym rozciąga się poprzez strefę umiarkowaną o wilgotnym klimacie do północnych rejonów Stanów Zjednoczonych i Kanady charakteryzujących się mroźnymi zimami.

None found.

Comments are closed.